Αλλαγή προϊόντος – Ακύρωση παραγγελίας – Πολιτική επιστροφών

Aλλαγή παραγγελίας:

Εάν η παραγγελία σας δεν έχει αποσταλεί ακόμα, μπορείτε να την τροποποιήσετε.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του E-Shop ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο info@stockhouse365.gr ή τηλεφωνικά στο 211-0127850 και ένας εκπρόσωπος μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα. 

 

Ακύρωση παραγγελίας

 1. Ακύρωση παραγγελίας από Χρήστη:

 Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μια παραγγελία μέσα σε 2 ώρες από την πραγματοποίηση της. Μετά το πέρας του προαναφερθέντος χρόνου η ακύρωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας καλώντας μας στο 211-0127850 ή μέσω e-mail στο info@stockhouse365.gr. Το e-mail θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από εμάς για τους σκοπούς του παρόντος, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής του, μπορούμε δε να ακυρώσουμε την παραγγελία σας σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνο εφόσον η παραλαβή του σχετικού μηνύματός σας πραγματοποιηθεί πριν την αποστολή σε εσάς της επιβεβαίωσης αποστολής των προϊόντων σας. Αναλόγως του σταδίου εξέλιξης της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε. Εάν, πάντως, ακυρώσετε την παραγγελία σας ενώ τα προϊόντα έχουν ήδη παραδοθεί στο μεταφορέα, τότε θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα αποστολής (δηλαδή τα έξοδα της αποστολής των προϊόντων προς εσάς και της επιστροφής τους στην εταιρία).

 

 1. Ακύρωση παραγγελίας από την επιχείρηση:

Εκτός των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, η επιχείρηση μας μπορεί να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παραγγελία σας ή/και τη Σύμβαση πώλησης και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ø    Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους το Προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Ø    Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο Προϊόν τιμή, ή η περιγραφή του είναι λάθος.

Ø    Μη εξόφλησης.

Ø    Μη παραλαβής των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Ø    Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

Ø    Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Ø    Σε περίπτωση που το Προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί,  το Stockhouse365 θα σας επιστρέψει τα χρήματα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 

 

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης:

 Σε όλες τις περιπτώσεις που σας παραδόθηκαν άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, επιστρέφετε τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης σε εσάς βαρύνουν την Επιχείρησή μας, αρκεί να τηρείται ο τρόπος επιστροφής που περιγράφεται παρακάτω.

 

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση:

 Πρωταρχική αποστολή του e-shop μας είναι να σας παραδίδει τα προϊόντα που ζητήσατε (παραγγείλατε) στη σωστή ποιότητα, ποσότητα και χρόνο ώστε πάντα να είστε πλήρως ευχαριστημένοι από τη συνεργασία σας μαζί μας. Συνεπώς, αν κάτι από τα παραπάνω δεν έχει τηρηθεί, τότε επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό 211-0127850 Δευτέρα – Παρασκευή 11:00-16:00 (εκτός επίσημων αργιών) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@stockhouse365.gr, για να μας ενημερώσετε. Εμείς, με βάση τους παρακάτω κανόνες αλλά κυρίως με γνώμονα τη δική σας εξυπηρέτηση, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πιθανών προβλημάτων που μπορεί να έχουν προκύψει με τη παραγγελία σας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι το προϊόν που σας παραδόθηκε έχει κατασκευαστικό ελάττωμα, έχετε το δικαίωμα να το επιστρέψετε. Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής κ.τ.λ.) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει καθώς και αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος.

 

 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Επιχείρηση, θα γίνεται αντικατάσταση του με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, άλλως σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε αντικατάσταση, θα σας επιστρέφονται τα χρήματα της αρχικής αγοράς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή σας.

 

 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας θα ενημερώσουμε την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί στη συνέχεια σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση την μεταξύ σας σύμβαση, χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρείας πλέον. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.

 

 • Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση σε εσάς του αντικατασταθέντος προϊόντος βαρύνουν εμάς.

 

 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

 

  Επιστροφή Προϊόντων (περιπτώσεις εκτός υπαναχώρησης):

 Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων μπορεί να λάβει χώρα επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση με άλλο προϊόν ίσης αξίας, αναλόγως της επιθυμίας σας και κατόπιν συνεννοήσεως μαζί μας. Τα έξοδα επιστροφής του δέματος στην επιχείρηση, καθώς και τα έξοδα αποστολής του νέου, επιβαρύνουν τον πελάτη και όχι την επιχείρηση, πλην της περίπτωσης στην οποία η επιστροφή οφείλεται σε υπαιτιότητά μας (π.χ. ελαττωματικότητα προϊόντος). Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο και αιτία επιθυμείτε άλλον τρόπο επιστροφής/ αποστολής, θα αναλάβετε το επιπλέον κόστος που προκύπτει από το δικό σας μέσω μεταφοράς σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος της ACS (όπως αυτό προσδιορίζεται επακριβώς κατόπιν επικοινωνίας με την επιχείρηση).

 

Επιστροφές γίνονται δεκτές εφόσον πληρούνται -σωρευτικά- οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 •   Επικοινωνήσατε την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη με το κατάστημά μας, υποχρεωτικά μέσω e-mail το info@stockhouse365.grαναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό παραγγελίας, τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, καθώς και την αιτιολογία της επιστροφής, και επιστρέψατε σε εμάς άμεσα τα προϊόντα εντός 14 εργάσιμων ημερών. Εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 211-0127850
 •   Τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποκοπεί οι ειδικές ενδείξεις τους (καρτελάκια), να έχει καταστραφεί η συσκευασία τους κ.λ.π.
 • Τα προϊόντα συνοδεύονται από φωτοτυπία της απόδειξης λιανικής ή δελτίο αποστολής, αν έχει εκδοθεί τιμολόγιο.
 • Το προϊόν συνοδεύεται από σημείωμά σας στο οποίο αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, τα είδη που επιστρέφετε (κωδικός, χρώμα, μέγεθος) και το λόγο επιστροφής. Εναλλακτικά, έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε την πίστωση του ποσού της αξίας του προϊόντος που επιστρέφετε, προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε μελλοντικά στην επόμενη αγορά σας. Ειδικά εάν η επιστροφή οφείλεται σε διαπιστωμένη ελαττωματικότητα του προϊόντος, μπορείτε -επιπροσθέτως και αντί των παραπάνω επιλογών- να μας ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας.
 • Έχετε λάβει από το Stockhouse365 έγγραφη έγκριση επιστροφής στο e-mail σας.

 

 Eφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα στην εξής διεύθυνση, κατόπιν σχετικής σας συνεννόησης με την εταιρία ταχυμεταφορών ACS στην ατομική επιχείρηση: «MIKOV G. STEFAN – ΕΝΔΥΜΑΤΑ» και το διακριτικό τίτλο «Stockhouse365», που διατηρεί νόμιμο υποκατάστημα στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 16, ΤΚ 152 33,  Ελλάδα, τηλ. 212-1061794. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και αναλόγως με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί (πλην των περιπτώσεων υπαναχώρησης) εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.  Η επιστροφή των χρημάτων σας, εφόσον η αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε έγινε με αντικαταβολή, πραγματοποιείται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, καθόσον με την αποδοχή των παρόντων όρων ρητά και ανεπιφύλακτα μας δηλώνετε ότι συναινείτε σε διαφορετικό τρόπο επιστροφής των χρημάτων σας. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή Paypal, τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν στο λογαριασμό σας που πραγματοποιήθηκε η χρέωση.

 

 Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας θα ενημερώσουμε την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί στη συνέχεια σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση την μεταξύ σας σύμβαση, χωρίς σχετική ευθύνη της Επιχείρησης πλέον. Η επιχείρηση κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση. Αφού παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημα σας και θα σας ενημερώσουμε με e-mail για τον τρόπο και χρόνο διεκπεραίωσής του.